“ซีกัล” ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวนอนสติ๊ก ได้รับใบอนุญาต มอก.เครื่องครัวนอนสติ๊กรายแรกในไทย