บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้พันธกิจในการสร้างคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยความเชื่อมั่น
ว่า พนักงานทุกคนคือปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัว ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีความ
พร้อมที่จะร่วมผลักดันให้ บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในประเทศไทยและอาเซียน เรากำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา

สวัสดิการของบริษัทฯ

1. โบนัสประจำปี

2. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

3. ตรวจสุขภาพประจำปี

4. ประกันชีวิต

5. เงินช่วยเหลือการแต่งงาน, ฌาปนกิจ

6. ชุดยูนิฟอร์ม

7. ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

8. สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส)

9. ค่าเดินทาง / ที่พัก / เบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)

10. Incentive (บางตำแหน่ง)

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่ง Resume ได้ที่ :

Email: recruit@seagull-brand.com

https://www.jobthai.com/th/company/54512


Tel.02-730-7999 Ext. 203-204 Moblie / Line ID:0863299646

Office hours: Monday-Friday (08.00-17.00)

Factory Hours :Monday-Saturday (07.30-16.30)