เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง
  แจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • กรณีสินค้าใช้งานไม่ได้ บกพร่องจากการผลิต แจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ
 • โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพครบถ้วน (สินค้า, ของแถม, อุปกรณ์, กล่องบรรจุสินค้า)

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

 • ติดต่อแจ้งความต้องการในการเปลี่ยนสินค้าได้ที่

บจก.ไทยสเตนเลสสตีล

10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 
หรือ E-mail : online-support@seagull-brand.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ส่งสินค้าในสภาพครบถ้วน (สินค้า, ของแถม, อุปกรณ์, กล่องบรรจุสินค้า)
  พร้อมใบเสร็จรับเงิน หรือรายละเอียดการสั่งซื้อ
 • สามารถนำส่งสินค้าได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งเข้ามาทางพัสดุ * 
  (*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าที่คืนสูญหาย หรือส่งมาไม่ถึงทางบริษัท)

แผนกบริการลูกค้า

เวลา 08:00 - 17:00 น.
ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โทร 027307999
E-mail : online-support@seagull-brand.com