การรับประกันสินค้า

สินค้าสำเร็จรูป เกรด A

สินค้ากลุ่มเครื่องครัวสเตนเลสสตีล ซีกัล

ระยะเวลารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน

สินค้ากลุ่มเครื่องครัวนอนสติ๊กและเซรามิค ซีกัล

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐาน

*ยกเว้นกลุ่มเครื่องครัวอัลทิเมท และ กระทะพรีเมียม มาร์เบิ้ล สโตน ระยะเวลารับประกัน 5 ปี โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐาน

สินค้ากลุ่มกล่องถนอมอาหารพลาสติก ซีกัล

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะตัวล็อกของฝากล่องหัก และซีลยางซิลิโคนฉีกขาดเท่านั้น

สินค้ากลุ่มไฟฟ้า ซีกัล และจรวด

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และลงทะเบียนการรับประกันเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

สินค้ากลุ่มเครื่องครัวสเตนเลสสตีล จรวด

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐาน

 

สินค้าสำเร็จรูป เกรด B และ FGZ

สินค้ากลุ่มไฟฟ้า ซีกัล และจรวด

ระยะเวลารับประกัน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า เฉพาะระบบไฟฟ้า โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐาน

สินค้ากลุ่มเครื่องครัวสเตนเลสสตีล เครื่องครัวนอนสติ๊กและเซรามิค ซีกัล และจรวด

ไม่มีการรับประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1.    การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต หรือวัสดุชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน 

2.    บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการใช้สินค้าในครัวเรือนตามปกติ ไม่ครอบคลุมการใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า การใช้งานผิดลักษณะ หรือจากความประมาทในการใช้งาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ รวมถึงการสึกหรอตามอายุใช้งาน หรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด

3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากสภาพของเครื่องครัวที่ปรากฏเท่านั้น

4.    รับประกันเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายและใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น

5.    บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากการแทนที่สินค้าที่บกพร่อง และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้มาพร้อมกับหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้อง 

6.    ไม่รับประกันอุปกรณ์สิ้นเปลือง หรือเสื่อมจากการใช้งาน เช่น ซีลยาง, ชิ้นส่วนพลาสติก, ชุดก๊อก ฯลฯ (ยกเว้นกลุ่มกล่องอาหารพลาสติก รับประกันเฉพาะตัวล็อกของฝากล่องหัก และซีลยางซิลิโคนฉีกขาดเท่านั้น)