Seagull มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงส่งมอบเจลล้างมือ ให้แก่ กองบังคับการปราบปราม