ทีมออกแบบและพัฒนาซีกัลได้รับรางวัล DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2021 (DEmark Awards 2021) จากผลงานการออกแบบ กระทะย่างนอนสติ๊กเพอร์เฟค กริลล์ อินดักชั่น และกระทะทรงวอคนอนสติ๊ก แบล็ค ดราก้อน