คุณสมใจ เรืองจรุงพงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน และ คุณเอมอร เรืองจรุงพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์ " STAR STEMS Awards พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 " จาก ศาสตราจารย์ ดร. ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานคณะทำงานประสานการปฏิรูปการศึกษา และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ